Børnefysioterapi er relevant til børn med følgende udfordringer:

          Børn der er motorisk usikre

–          Børn der ikke er motorisk alderssvarende

–          Børn med sen motorisk udvikling. Kan vise sig hos for tidligt fødte børn

–          Børn med udfordringer i deres sanseintegration

–          Børn med hypermobilitet – ”bløde led”

–          Børn der er motorisk urolige og/eller hyperaktive

–          Børn der ikke har lyst til at bevæge sig

Vi tilbyder vurdering af dit barns motoriske niveau og bevægemønster samt målrettet træning og hjælp til motoriske færdigheder. Træning kan foregå enten individuelt eller på små hold. Det er vigtigt at barnet oplever træningen som leg og fysioterapeuten er altid en del af legen.

Motoriske usikre børn kan virke kluntede og er ofte usikre, når de møder nye udfordringer. De har ikke udviklet alderssvarende motoriske færdigheder og kan f eks være udfordret i at cykle, løbe stærkt, hoppe, være med på legepladsen og i skolegården.

At være motorisk usikker er ikke en diagnose, men et udtryk for en eller oftest flere forskellige vanskeligheder hos og omkring barnet.

Den fysioterapeutiske indsats foregår i samråd med hjemmet og andre faggrupper omkring barnet og forventes at have en positiv indvirkning på:

–          Fremme barnets glæde ved bevægelse

–          Udvikle motorikken

–          Barnets mulighed for at blive den bedste udgave af sig selv

–          Søvn

–          Overvægt

–          Selvtillid

–          Succesoplevelser

–          Koncentration og læring

Ved behov for fysioterapeutisk vurdering og indsats, kontaktes børnefysioterapeut Annika Lindhardt ab@fysiocenterroskilde.dk for at booke en aftale.