Diabetes forløb i Fysiocenter

marts 4, 2016 12:50 pm

UPDATE vedr. dem der er i gang. 11. marts. 2016

  • Alle er kommet godt fra start med blodsukker måle apparat og personlig vægt derhjemme og ugentlig opfølgning.
  • Alle træner 3 x ugnt…. med enkelte svingommer og alle er godt i gang med at kigge på kosten
  • Blodsukker værdierne falder stille og roligt…. og de første medicin nedjusteringer er sket

“Hvordan ville du have det hvis du tabte dig, var i bedre form og spiste en smule sundere”?

Og kunne du tænke dig at starte en ny livsstil og ikke falde tilbage i de gamle dårlige vaner igen, efter første mdr.? Så er det nu du skal være med:)

Fysiocenters diabetes forløb varer i 5 måneder og indeholder et trænings- ernærings og uddannelses koncept. Desuden en tydelig motiverende og opfølgende struktur, hvor du vil opleve at du konstant bliver fastholdt i det forløb som du selv har været med til at planlægge.

Forløbet henvender sig til personer som er
• 40-65 år gammel
• Mand og kvinde
• Fysisk inaktiv
• Diagnosticeret med diabetes

Formålet med forløbet er at give deltagerne de bedste muligheder for at reducere de symptomer som følger med sygdommen diabetes (tørst, træthed, synsnedsættelse, nyresygdom)
Dette vil ske via en øget mængde fysisk aktivitet samt en hensigtsmæssig kost. Dette vil endvidere reducere deltagernes kropsvægt samt give en betydelig forbedret kondition.

Holdet starter mandag d. 25. januar. kl. 17-18 Her vil deltagerne møde de sygeplejersker og fysioterapeuter som vil følge deltagerne i forløbet. Fysiocenter har 20 pladser på holdet. Tilmelding foregår efter ”først til mølle princippet”

Tilmelding og mere information
Kontakt sygeplejerske Ulla Bay for mere information om forløbet og opstart.
ub@fysiocenterroskilde.dk

Opstart
Inden starten på forløbet skal deltagerne gennemgå et interview, en række test samt definere målet med forløbet. Dette vil ske sammen med en sygeplejerske som har grundig erfaring med at tilrettelægge et kost og træningsforløb til person som ønsker en livsstilændring. Efter det indledende interview og test vil dit træningsprogram og kostplan bliver planlagt i samarbejde med din tilknyttet sygeplejerske.

Træning
Træningen vil forgå i Fysiocenter og vil blive designet ud de nationale kliniske retningslinjer der er omkring træning til personer med diabetes. Forløbet vil selvfølgelig ligeledes tage højde for deltagernes aktuelle fysiske niveau, målsætning og skal selvfølgelig sammenflettes med de øvrige aktiviteter man har i dagligdagen. Vi vil forvente at deltagerne skal træne 2-3 gange om ugen á ca. 45 min. varighed. Se eventuelt mere på www.fysiocenterroskilde.dk holdprogram.

Kost
Som deltager vil du sammen med din tilknyttet sygeplejerske designe den kostplan som vil passe din aktuelle situation, dagligdag og målsætning.

Uddannelse
I forløbet vil du blive undervist i diabetes og kost. Dette vil foregå de første mandage den 1.feb og 8.feb fra kl. 17.30 – 19.30.

Måleredskaber.
Du vil indledningsvis få udleveret en WI-FI vægt og et apparat til måling af dit blodsukker. Disse to redskaber skal du benytte hver uge til at måle effekten af dit forløb.

withings-hed-4

Opfølgning
Du skal hver hver mandag mellem kl. 08.00 – 09.00 rapportere din vægt og dit blodsukkerniveau til din tilknyttet sygeplejerske via mail. Formålet med dette er at sikre at forløbet går som planlagt og at du opnår de resultater som vi forventer.

Mulighed for at hurtig kontakt til Fysiocenter
Vi ved at du i forløbet vil stå i situationer hvor du har behov for at komme i kontakt med os hurtigt muligt. For at dække dette behov har du mulighed for at sende sms og maile til os 24/7. Du skal forvente et svar inden for 24 timer i normale hverdage.

Test
Du vil få målt din vægt, fedtprocent, blodtryk, blodsukker, livvidde og kondital i projektet. Du vil få målt alle parametre tre gang i forløbet. Første gang ved opstart, anden gang efter 2 ½ mdr. og sidste gang efter 5 måneder.

Pris
Pris for hele forløbet kr. 6.500,-