En ergoterapeut har fokus på genoptræning af hverdagsaktiviteter, som er blevet vanskeligere at udføre efter et sygdomsforløb – f.eks. at strukturere sin dag, støvsuge, vaske op, indkøb, påklædning, selvstændigt kunne klare personlig hygiejne etc. Derudover kan en ergoterapeut være med til at genoptræne nedsat funktion af din arm, eller hvis du oplever synkebesvær. Hjælpemidler er også en stor del af hverdagen for mange (badebænk, gribetang, kørestol etc.), hvilket en ergoterapeut også har fokus på i det daglige. 

Hvordan kan en ergoterapeut hjælpe mig?

En ergoterapeut vil kunne se dig i dine vante omgivelser og derved bedre kunne tilrettelægge din træning og udfordre dig.

Hvis du oplever et eller flere af de nedenstående punkter kan du med fordel tage kontakt til klinikken med henblik på ergoterapeutisk træning:

  • Nedsat kraft i fingre eller arm
  • Koordinationsbesvær/styringsbesvær af din arm
  • Føleforstyrrelser i arm, fingre eller ansigt
  • Synkebesvær også kaldet dysfagi (flere indlæggelser med lungebetændelse, svært ved at tygge mad, får væske galt i halsen, hoster, øget mundvand eller mundtørhed)
  • Nedsat hukommelse (evt. Efter blodprop)
  • Nedsat mimik (ingen mimik, hængende mundvig eller at den ene side af ansigtet hænger)
  • Hjælpemidler (hjælp til kontakt til de rigtige personer omkring hjælpemidler, faglig snak omkring evt. behov for hjælpemiddel – SKAL dog bevilliges af kommunens terapeuter)

Hvis der er yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte receptionen i FysioDanmark Roskilde.