Kronisk sygdom?

Til dig, der enten har et svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse, som følge af en kronisk sygdom. Kræver en henvisning fra læge og opfyldelse af kriterier om diagnoser fastsat af Sundhedsstyrelsen.

Fysioterapi

Denne form for fysioterapi tilbydes dig, der enten har et svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Formålet er at forbedre/vedligeholde dine fysiske funktioner eller at udskyde funktionsnedsættelsen. Forudsætningerne for at få vederlagsfri fysioterapi er, at du har en gyldig henvisning fra en praktiserende læge, samt at du opfylder nogle kriterier om diagnoser fastsat af Sundhedsstyrelsen.

Indledende interview og undersøgelse

Vi vil gerne gøre det godt og grundigt. Derfor vil du indledningsvis blive interviewet af din fysioterapeut vedrørende din situation, sygdomsforløb, samt dine forventninger til behandlings- og træningsforløb i FysioDanmark Roskilde.

Trænings- og behandlingstilbud

Aktiviteten i FysioDanmark Roskilde består primært af træning. Din træning vil blive designet på baggrund af det indledende interview og undersøgelse og bestå af både fysioterapeutisk træningshold og fysioterapeutisk træning. Al træning vil være tilpasset dig og din situation og tage højde for de begrænsninger, der måtte være for dig. I nogle situationer vil der være behov for at supplere træningen med individuel konsultation, hvor du kan blive behandlet med udspænding eller massage. Du vil aftale dette nærmere med din fysioterapeut.

Test

I FysioDanmark Roskilde vil vi gerne sikre, at den behandling og træning, som du bliver introduceret til, vil være det rigtige og dermed give dig det bedste resultat for din funktionsevne. For at vurdere dette vil din balance, muskelstyrke, kondition samt smidighed indledningsvis blive testet.

 

Yderligere muligheder i FysioDanmark Roskilde

I FysioDanmark Roskilde har du udover ovenstående også mulighed, efter aftale med din tilknyttet fysioterapeut, at benytte husets motions- og Bikehold. (se oversigt i holdprogrammet). 

Betingelser for vederlagsfri fysioterapi i FysioDK Roskilde

  • En gyldig henvisning fra din praktiserende læge (max. 1 år gammel)
  • Det er gratis for dig, da regionen dækker udgifterne
  • Du skal melde afbud til en individuel konsultation senest kl. 09.00
  • Når du ankommer til FysioDanmark Roskilde skal du altid registrere dit fremmøde på venteværelsesterminalen.
  • Hvis du træner i træningscenteret eller deltager på et motionshold uden en individuel konsultation med en fysioterapeut, skal du ligeledes registrere dit fremmøde i mappen som ligge i receptionen.
  • Du skal regelmæssigt have en aftale med din fysioterapeut. Herved sikrer vi, at dit træningsprogram hele tiden er korrekt designet og således opfylder behovet for din træning.