Personale i FysioDanmark Roskilde

Forreste række fra venstre

Irene Kornby Petersen, Nina Rodriguez Sand, Kirsten Sonne Pedersen, Camilla Larsen, Dorrit Maigaard, Amalie, Jette Sternberg, Mie, Cecilie Whipps, Ulla Bay, Cecilia Saxtorph

Midterste række fra venstre

Kim Svane, Lotte Stilling Bruun, Stefan Graversen, Robert Ohlendorff, Martin Andersen, Maria Malmberg, Kasper Hjembæk, Søren Pagh Jensen, Martin Nyholm, Martin Bodilsen, Franciska

Bagerste række fra venstre

Klaus Gaarn, Brian, Rasmus Rosenkrands, Kim, Niels Erichsen, Niels Honoré, Mikkel Tilgren, Ida Bay, Søren, Gorm

Andre dejlige mennesker I huset, som ikke kunne da fotografen kom forbi:

Nikolaj Jørgensen, Nadia Nielsen, Morten Walldo, Jeanette Hansen, Annika Bergstrøm, Karin Mikkelsen, Nanna Svendsen, Christoffer Hinz Dubgaard, Lotte Stilling Bruun